Ärinõustamine

Kui uksed sulguvad, avanevad alati aknad. Korraldame avatud akende päevi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kutsume teid turvaliselt liituma meie meeskonna tasuta kaugkonsultatsioonidega.

Arutame, kuidas teie ettevõttel Invega riigitoetust ratsionaalselt kasutada.
Anname soovituse, milline rahastamislahendus teie praeguses olukorras kõige paremini sobib. Hindame ja nõustame äririskide juhtimist vastavalt teie tegevusvaldkonnale.
Tutvustame eksportivatele ettevõtetele oma välismaal rakendatava äririski juhtimise mudelit.

Konsultatsiooni käigus teeme kindlaks teie ettevõtte üldolukorra, teie probleemid, pikaajalised ja lühiajalised eesmärgid ning vajadused. Konsultatsioonil arutame üksnes teie ettevõtte asju ja hiljem anname e-posti kaudu soovitusi. Arutluse ajal ei pea te mingeid otsuseid tegema ega meie teenuseid ostma.