Korduma kippuvad küsimused

Siin on toodud kõige sagedamini esitatavad klientide küsimused. Kui ei õnnestu teid huvitavale küsimusele vastust leida, võtke ühendust allpool märgitud kontaktide kaudu.

Mis on faktooring?

Faktooring on klientidele väljastatud arvete rahastamine. Te loovutate nõudeõigused Faktorole teie kliendile (võlgnikule) väljastatud arve alusel koos pikendatud maksetähtajaga. Faktoro maksab teile kohe kuni 90% arve summast. Kui võlgnik on arve tasunud, arvab Faktoro faktooringuteenuse tasu maha ja kannab saldo üle.

Faktooring on väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele kõige mugavam rahastamisvahend, sest rahastamine kasvab koos müügi kasvuga.

Faktooringu juriidilise määratluse leiate Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku osa VI artiklist 903: Faktooringulepingu mõiste

Mis on klassikaline (avatud) faktooring?

Leedu klientidele väljastatud arvete rahastamine. See on odavaim ja kiireim viis väljastatud arved rahaks muuta!

Mis on varjatud faktooring?

Teie Leedu või välismaa klientidele väljastatud arvete rahastamine, kui teie klienti ei teavitata rahastamisest.

Mis on pöördfaktooring?

Leedu või välismaa tarnijate poolt teile väljastatud arvete rahastamine. See finantstoode sobib juhul, kui teil on ostja, kellele te kauba tarnite, kuid teil ei ole käibevahendeid selle kauba ostmiseks.

Mis on ekspordifaktooring?

Välismaa klientidele väljastatud arvete rahastamine. Faktoro kannab kogu kliendi maksejõuetuse riski, mistõttu teil ei tule muretseda partneri usaldusväärsuse pärast.

Kas faktooring on laenust kasulikum?
 • Saate raha kiiremini kätte – vaid ühe päevaga.
 • Raha saamine on lihtsam – ei tule esitada nii palju dokumente ega läbida tüütuid protseduure. Kõike saab teha internetis.
 • Teil ei tule maksta lisatasusid kohustumise (piirmäära), lepingu sõlmimise, arvete kogumise ja haldamise eest.
 • Saate rahastada üksikarveid, st ei ole pikaajaliste lepingute sõlmimise vajadust.
 • Vara pole vaja pantida, säästate hüpoteeklaenude arvel.
 • Saate rahastuse ka väikese summa korral.
 • Ei ole vaja isiklikku garantiid.
Kuidas faktooringu rahastamine toimub?
 • Müüja väljastab kaupade või teenuste eest arve, millel on pikendatud maksetähtaeg.
 • See arve edastatakse Faktorole.
 • Faktoro kannab müüjale üle kuni 90% arve summast.
 • Makse laekumisel arvab Faktoro maha rahastamistasu ja kannab saldo müüjale üle.
Kes võivad Faktorolt rahastamist saada?

Ettevõtted, kes:

 • Väljastavad arveid pikendatud (aga mitte viivitatud) maksetähtajaga.
 • Müüvad kaupa majanduslikult stabiilsetele ettevõtetele.

Rahastame ka neid kliente, kellel on laenu- või muid kohustusi teistes krediidiasutustes. Pangas rahastamise korraldamisel võime olla sobivaks sildfinantseerimise vahendajaks.

Milliseid summasid rahastate?

Rahastame arveid vahemikus 1 000 kuni 1 000 000 eurot. Kui vajadused on suuremad, võtke meiega ühendust ja me lahendame teie käibekapitali probleemi.

Kuidas Faktorolt rahastamist saada?

Esimene moodus:

Teine moodus:

 • Helistage telefonile +370 681 50 406 ja me kanname kõige eest hoolt.

Esitame rahastamisettepaneku ühe tööpäeva jooksul. Saate seda kinnitada mobiiliallkirjaga.

Kui suur on faktooringuteenuse tasu?

0,5% kuni 2% maksetähtaja 30-päevase pikendamise korral (arvestades avansina makstud arve summalt).

Rahastamise hind on individuaalne ja arvutatakse iga kord eraldi. See oleneb:

 • Rahastatava summa suurusest.
 • Arvete pikendamise tähtaja pikkusest.
 • Faktooringu liigist.
 • Teie kliendi rahalisest olukorrast ja aastakäivest.
 • Tehingu riskitasemest.

Rahastamiskulude väljaselgitamiseks täitke vorm.

Kas tõesti ei ole varjatud tasusid?

Kõik FAKTORO teenustasud on loetletud meie lehel. Esitame teile tehingupõhise faktooringutasu summa enne lepingu sõlmimist ja see on lõplik. Oleme praegu ainus faktooringutarnija, kes pakub täiesti läbipaistvat hinda – ainsat tasu, mis on väljendatud protsendina kuu jooksul avansina makstud summast.

Millised dokumendid tuleb rahastamiseks esitada?

Rahastamise saamiseks täitke taotlus, laadige üles kliendiga sõlmitud leping, arve, mida soovite rahastada, ja kaupade / teenuste üleandmise-vastuvõtu akt.
Ettevõtte finantsaruandeid ei ole vaja!

Kas saab rahastada osa arve summast?

Jah, me saame rahastada nii palju ja nii kaua, kui te vajate. Tasu arvestatakse avansina tasutud arve summalt.

Kas minu klienti teavitatakse faktooringust?

Klassikalise (avatud) faktooringu puhul – jah.

Kui arveid rahastatakse klassikalise faktooringuga, teavitatakse teie klienti, et raha tuleb väljastatud arve alusel kanda mitte teie, vaid Faktoro kontole.

Aga varjatud faktooringu puhul – ei saa.

Kui te mingil põhjusel ei soovi, et klienti teavitatakse, saate kasutada vaikiva faktooringu teenust.

Kas faktooringu kasutamine mõjutab minu krediidiajalugu?

Ei, sest faktooring ei ole laen. Faktooringu kasutamisest ei teavitata teisi krediidiasutusi ja faktooring ei kajastu ka teie bilansis – see on raha ülekandmine Saadaolevast summast Aktivasse, reale Raha ja selle ekvivalendid. Põhimõtteliselt on faktooring võlgade müük.

Kas meil tekivad seoses rahastamisega lisakulud, kui klient ei tasu Faktorole üleantud arvet õigeaegselt?

Kui teie klient viivitab maksmisega, võtame jätkuvalt lepingus märgitud määras rahastamistasu. Tasu arvestatakse päeva täpsusega. Teavitame teid kohe, kui teie klient viivitab arve tasumisega ja te saate kliendile maksetähtaega meelde tuletada. Oluline on teada, et lepingutingimuste eiramise korral saate lepingu sätteid otseselt kliendi suhtes kohaldada. Samuti saate vältida makse hilinemise tõttu lisatasude edasist arvestamist, ostes sel eesmärgil Faktorolt arve nõudeõigused tagasi.

Kas on võimalik esitada taotlus ja sõlmida leping otseselt, ilma iseteenindussüsteemi kasutamata?

Võib küll. Kui teil ei ole võimalik dokumente elektrooniliselt esitada, võtke meiega ühendust telefonile +370 681 50 406 ja me lepime aja kokku. Meil on meeldiv teid vastu võtta ja kohvi pakkuda!

Kas rahastate tähtajaks tasumata arveid?

Me ei rahasta arveid, mille maksetähtaeg on aegunud.

Mis on regress?

Regressiga faktooring tähendab arve faktooringut kasutava kliendi rahalist vastutust juhul, kui ostja ei tasu talle väljastatud arvet.

Faktoro võib pakkuda arve finantseerimist ilma regressita. Arve rahastamisel ilma regressita ei ole vaja konto maksetähtaega jälgida. Ka ostja maksejõuetuks muutumise korral ei vastuta te enam arve tasumise eest.

Mille poolest erineb Faktoro võlgade sissenõudmisest?

Faktoro ei osuta võlgade sissenõudmise teenust. Rahastame arveid, mille maksetähtaeg ei ole veel aegunud. Kuid me võime teile soovitada võlgade sissenõudmiseks partnereid Conlex. Samuti saame pakkuda kogu ettevõtte deebetvõlgnevuse ostu- ja haldusteenuseid – see teenus võimaldab müüa tähtajaks tasumata arveid koos kõigi nõuetega.

Kas Faktoro saab kõiki ettevõtte arveid rahastada?

Faktoro pakub ostu- ja haldusteenuseid kogu ettevõtte nõudeportfelli ulatuses. See toode võimaldab teil rahastada kõiki väljastatud arveid, ka neid, mille tähtaeg on aegunud, koos arvetega, mille maksetähtaeg ei ole veel aegunud.

Milliseid lisaeeliseid saab Faktoro pakkuda?

Lisaks rahastamisele annab Faktoro teile ka nõu ettevõtte finantsjuhtimise, optimaalse rahastamise ja pikaajaliste strateegiliste lahenduste küsimustes. Kogenud meeskond on alati valmis teid ilma mingi lisatasuta abistama ja seetõttu tunnete end oluliste otsuste langetamisel alati kindlalt. Samuti saame tasuta hinnata teie klientide riske!

Tulge tassile kohvile ja konsulteerima!

Oleme Faktoro teenustega rahul, kõik sujub hästi. Kas saaksime loota paremaid rahastamistingimusi?

Jah! Kui teeme pikaajalist koostööd, muutuvad rahastamistingimused järjest paremaks. Faktoro taotleb pikaajalisi ärisuhteid ja seetõttu vähendame partnerite rahastamiskulusid ning suurendame piirmäära ja avanssi.

Užsukite puodeliui kavos ir konsultacijai!

Mille poolest erineb Faktoro teistest ärisektori rahastamise ettevõtetest?
 • FAKTORO ei nõua kinnisvara pantimist ega isiklikku käendust.
 • FAKTORO rakendab ainukest konkurentsivõimelist ja läbipaistvat tasu. Keegi teine ​​faktooringuturul seda ei paku.
 • Teie asjadega tegeleb isiklik tootejuht, kellel on vastused kõigile teie küsimustele ja ta on teile mugaval viisil ja õigel ajal kättesaadav. Tahaks ju unustada muusika sideseansi teises otsas?

Kui teil on juba faktooringupakkumine, võtke ühendust FAKTORO-ga ja kontrollige, äkki saate paremad tingimused!