Faktooringutehingute portfelligarantiid

Pakume ettevõtetele rahastust rahalise ergutusmeetme „Faktooringutehingute portfelligarantiid 2“ raames.

See meede vähendab rahastamisriski ja hõlbustab sel moel kaubandustehingute kättesaadavust ettevõtete likviidsuse parandamiseks.

Riigi garantiid

Selle meetme kohaldamist taotlevad ettevõtted peavad vastama vähemalt ühele järgmistest nõuetest:

Töötajate arv
Kuni 250 töötajat
Käive
Kuni 50 mln eurot
Vara väärtus
Kuni 43 mln eurot