Privaatsuspoliitika

(galioja nuo 2018-07-18)

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) numatomos privatumo politikos nuostatos, naudojant interneto portalą www.faktoro.lt (toliau – Portalas).

1.2. Portalą administruoja ir jo pagalba faktoringo paslaugas teikia UAB „Taurus fondas”, juridinio asmens kodas 304104519, registruotos buveinės adresas Pušų g. 14-1, Vilnius, Lietuva (toliau – Finansuotojas).

1.3. Kiekvienas Portalo lankytojas (toliau – Vartotojas), apsilankydamas Portale ir/ar susikurdamas savo paskyrą (toliau – Paskyra), patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika, ją suprato ir su ja sutinka.

2. Asmens duomenų tvarkymas

2.1. Portale tvarkomų asmens duomenų valdytoju yra Finansuotojas.

2.2. Kai kurie duomenys, kuriuos Finansuotojas gauna tiesiogiai iš Vartotojo ir (ar) iš viešų duomenų rinkmenų, gali būti laikomi asmens duomenimis, todėl šiuos duomenis Finansuotojas tvarko laikydamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimų bei šių Privatumo politikos nuostatų.

2.3. Paprastai Finansuotojas tvarko šiuos asmens duomenis:

2.3.1. Vartotojo vadovo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, IP adresas;

2.3.2. Vartotojo dalyvių vardas, pavardė;

2.3.3. Vartotojo įgaliotų asmenų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, IP adresas.

2.4. Asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais: tapatybės nustatymui; asmens duomenų teisingumo patikrinimui; , sutarčių su Vartotoju sudarymui, vykdymui, kontrolei; pinigų plovimo ar bet kokios kitos nesąžiningos, nusikalstamos veikos nustatymui ir kelio jai užkirtimui.

2.5. Asmens duomenys be asmens duomenų sutikimo nebus perduodami jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Esant reikalui Finansuotojas pasilieka teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie Finansuotojo vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tačiau tokiais atvejais Finansuotojas užtikrins, kad minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

2.6. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su Finansuotojo turimais jo asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis jam pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.

2.7. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Finansuotojas nemokamai pataisytų visus jo asmens duomenų netikslumus. Taip pat asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus jei tai reikalinga Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

2.8. Finansuotojas užtikrina antrąjį automatiniu būdu tvarkomų asmens duomenų saugumo lygį.

2.9. Asmens duomenų saugojimo terminas yra 10 (dešimt) metų (skaičiuojant nuo civilinių santykių nutraukimo momento). Finansuotojas jo turimus asmens duomenis sunaikina ne vėliau, kaip pasibaigus minėtam asmens duomenų saugojimo terminui.

3. Informacija apie Portalo lankomumą

3.1. Kaip ir daugelis tinklalapių valdytojų Finansuotojas stebi Portalo lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo Portale metu. Ji padeda Finansuotojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi Portalu bei suteikia galimybę gerinti Finansuotojo teikiamas paslaugas.

3.2. Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

  • informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
  • informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el. paštu ir/arba naujienlaiškius;
  • bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

3.3. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai nėra virusai. Slapukų naudojimas yra visiškai saugus Jūsų įrenginiams ir informacijai esančiai juose. Slapukus mes naudojame siekiant pagerinti mūsų interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukus taip pat mes naudojame siekiant individualizuoti jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Slapukais mes analizuojame Jūsų naršymo istoriją ir šiuos duomenis naudojame siekiant sudaryti Jums galimybę naudotis mūsų paslaugomis, statistinės analizės tikslams, norėdami, pateikti Jums komercinius ir reklaminius pasiūlymus. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

3.4. Mūsų puslapyje naudojamų slapukų rūšys

__tawkuuid – Tawk – išsaugo vartotojo ID – Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo / Iki sesijos pabaigos

TawkConnectionTime – Tawk – išsaugo prisijungimo laiką – Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo / Iki sesijos pabaigos


_icl_current_language – Išsaugo pasirinktą kalbą – Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo


PHPSESSID – Saugo sesijos ID – Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo / Iki sesijos pabaigos


w3tc_logged_out – Slapukas privalomas ir pridedamas automatiškai talpyklos priede, kuris veikia šioje svetainėje. Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo / Iki sesijos pabaigos


wpml_referer_url – Saugo paskutinį prašytą URL adresą. Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo / Iki sesijos pabaigos


_ga – Naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų vartotojų patirtį besilankant svetainėje. Pateikus sutikimą / 2 metai


_gat – Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Pateikus sutikimą / 2 metai


fbq – Šis slapukas naudojamas Facebook Pixel kartu su mumis siekiant sujungti jūsų apsilankymą puslapyje su Facebook serveriais. Pateikus sutikimą / 180 dienų


_gid – Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“, siekiant atpažinti asmenį. Pateikus sutikimą / 2 metai


cookiepolicy – Saugo ar buvo sutikta su privatumo taisyklėmis. Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo

4. Trečiųjų asmenų tinklalapiai

4.1. Finansuotojas nėra atsakingas už Vartotojo, jo vadovo ir kitų atstovų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapiai pasiekiami naudojantis Portale esančiomis nuorodomis.

5. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

5.1. Bet kokia informacija apie Vartotoją, taip pat asmens duomenų subjektų asmens duomenys yra laikomi konfidencialia informacija.

5.2. Finansuotojas įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad ši konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion, išskyrus šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų vykdymą. Siekdamas apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, Finansuotojas naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

6. Kitos nuostatos

6.1. Finansuotojas turi teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas. Pakeista Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Portale dienos.

6.2. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, Vilniaus mieste.