Aizdevumi uzņēmējdarbībai

Sniedzam īstermiņa aizdevumus uzņēmējdarbības apgrozāmajiem līdzekļiem un investīcijām.

Aizdevumi mazajiem uzņēmumiem bez ķīlas
Aizdevumi uzņēmumiem, kas nodarbina līdz 10 darbiniekiem, līdz 50 000 EUR bez mantas ieķīlāšanas.
Aizdevumi ar mantas ieķīlāšanu
Aizdevumi uzņēmumiem līdz 1 000 000 EUR ar mantas ieķīlāšanu.
Aizdevumi ar atvieglotiem nosacījumiem MVU ar “Invega” atbalstu
Aizdevumi uzņēmumiem līdz 500 000 EUR par 0,35 % no gada procentu likmes.*