Biežāk uzdotie jautājumi

Iepazīstinām ar klientu visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja tomēr neatrodat atbildi uz Jūs interesējošo jautājumu, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Kas ir faktorings?

Faktorings ir rēķinu, ko izrakstāt saviem klientiem, finansēšana. Jūs nododat “Faktoro” prasības tiesības saskaņā ar Jūsu pircējam (debitoram) izrakstīto rēķinu ar atliktu apmaksas termiņu. “Faktoro” Jums uzreiz samaksā līdz 90 % no šī rēķina summas. Kad debitors apmaksā rēķinu, “Faktoro” atrēķina maksu par faktoringa pakalpojumu un pārskaita atlikumu.

Faktorings ir ērtākais finansēšanas instruments mazajai un vidējai uzņēmējdarbībai, jo finansējuma apjoms aug līdz ar augošajiem pārdošanas rādītājiem.

Faktoringa juridiskais definējums atrodams LR Civilkodeksa VI grāmatas 903. pantā: Faktoringa līguma jēdziens

Kas ir klasiskais (atvērtais) faktorings?

Rēķinu, ko izrakstāt pircējiem Lietuvā, finansēšana. Lētākais un ātrākais veids, kā izrakstītos rēķinus pārvērst naudā!

Kas ir klusais faktorings?

Rēķinu, ko izrakstāt pircējiem Lietuvā vai ārvalstīs, finansēšana, Jūsu pircējam par šo finansēšanu netiekot informētam.

Kas ir atgriezeniskais faktorings?

Rēķinu, ko Jums izraksta piegādātāji Lietuvā vai ārvalstīs, finansēšana. Tas ir piemērots finansēšanas produkts brīžos, kad Jums ir pircējs, kuram piegādāsiet preces, bet nav apgrozāmo līdzekļu šo preču iegādei.

Kas ir eksporta faktorings?

Rēķinu, ko izrakstāt pircējiem ārvalstīs, finansēšana. “Faktoro” uzņemas visus klienta maksātnespējas riskus, tādēļ Jums nav jāsatraucas par sadarbības partnera uzticamību.

Kad faktorings ir izdevīgāks par aizdevumu?
 • Naudu saņemsiet ātrāk – vien dienas laikā;
 • Naudu saņemsiet ērtākā veidā – nav nepieciešams iesniegt tik daudz dokumentu un iziet nogurdinošas procedūras. Visu iespējams nokārtot internetā;
 • Nebūs jāmaksā nekādas papildu maksas – saistību (limita), līguma sastādīšanas, rēķinu ievākšanas un administrēšanas;
 • Varat finansēt atsevišķus rēķinus – nav obligāti jāslēdz ilgtermiņa līgumi;
 • Nebūs jāieķīlā manta, ietaupīsiet mantas ieķīlāšanas maksu;
 • Saņemsiet finansējumu arī mazai summai;
 • Nebūs nepieciešams personiskais galvojums.
Kā notiek finansēšana ar faktoringu?
 • Pārdevējs izraksta rēķinu par pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem ar apmaksas atlikšanu.
 • Šis rēķins tiek iesniegts “Faktoro”.
 • “Faktoro” pārdevējam pārskaita līdz 90 % no rēķina summas.
 • Sagaidot rēķina apmaksu, “Faktoro” atskaita finansēšanas maksu un atlikumu pārskaita pārdevējam.
Kam ir pieejams “Faktoro” finansējums?

Uzņēmumiem, kuri:

 • izraksta rēķinus ar atliktu (bet ne nokavētu) apmaksas termiņu;
 • pārdod preces finansiāli stabiliem uzņēmumiem.

Finansējam pat klientus, kuriem ir parādsaistības vai citas saistības citās kredītiestādēs. Tāpat darbojamies arī kā elastīgs starpfinansēšanas (angļu val. bridge) instruments, kamēr kārtojat finansēšanas jautājumus bankā.

Kādas summas finansējat?

Finansējam rēķinus no 1 000 līdz 1 000 000 EUR. Ja ir nepieciešamība pēc lielākas summas, tad vērsieties pie mums – mēs atrisināsim Jūsu apgrozāmo līdzekļu jautājumu.

Kā saņemt “Faktoro” finansējumu?

Pirmais variants:

Otrais variants:

 • Piezvaniet uz tālruņa numuru +370 6815 0406 un mēs par visu parūpēsimies.

Finansēšanas piedāvājumu iesniegsim vienas darba dienas laikā. To varēsiet apstiprināt ar elektronisko parakstu.

Cik maksā faktoringa pakalpojums?

No 0,5 % līdz 2 % par 30 dienu apmaksas atlikšanas termiņu (tiek aprēķināts no avansā izmaksājamās rēķina summas).

Finansēšanas cena ir individuāla un katru reizi tiek aprēķināta atsevišķi. Tā ir atkarīga no:

 • finansējamās summas apmēra;
 • rēķinu atlikšanas perioda;
 • faktoringa veida;
 • Jūsu pircēja finansiālās situācijas un gada apgrozījuma;
 • darījuma riska pakāpes.

Ja vēlaties uzzināt savu finansēšanas cenu, aizpildiet formu.

Vai tiešām nav slēpto maksājumu?

Visi FAKTORO piemērotie maksājumi par pakalpojumiem ir norādīti mūsu tīmekļa vietnē. Konkrēta darījuma faktoringa maksas apmērs Jums tiks paziņots un iesniegts pirms līguma sastādīšanas, un tas būs galējais. Šobrīd esam vienīgie faktoringa sniedzēji, kas piedāvā pilnībā caurredzamu cenu – tikai vienu nodokli, kas izteikts procentos no mēnesī avansā izmaksājamās summas.

Kādus dokumentus nepieciešams iesniegt, vēloties saņemt finansējumu?

Ja vēlaties saņemt finansējumu, tad, aizpildot pieteikumu, pievienojiet arī ar klientu noslēgto līgumu, rēķinu, ko vēlaties finansēt, kā arī preču/pakalpojumu nodošanas aktu.
Uzņēmuma finansiālās atskaites nav nepieciešamas.

Vai iespējams finansēt rēķina summu daļēji?

Jā, mēs varam finansēt tik lielu summu, cik Jums nepieciešams, kā arī darīt to tik ilgi, cik nepieciešams. Maksa tiek aprēķināta no avansā izmaksātās rēķina summas.

Vai mans klients tiks informēts par faktoringa darījumu?

Klasiskā (atvērtā) faktoringa gadījumā – jā.

Finansējot rēķinus ar klasisko faktoringu, Jūsu klients tiek informēts par to, ka naudu par izrakstīto rēķinu ir jāpārskaita nevis uz Jūsu, bet uz “Faktoro” kontu.

Klusā faktoringa gadījumā – nē.

Ja zināmu iemeslu dēļ Jūs nevēlaties, lai pircējs tiktu informēts par šī pakalpojuma izmantošanu, Jūs varat izvēlēties klusā faktoringa pakalpojumu.

Vai faktoringa izmantošana kaut kādā veidā ietekmē manu kredītvēsturi?

Nē, jo faktorings nav aizdevums. Citas kredītiestādes netiek informētas par faktoringa izmantošanu, bet Jūsu bilancē faktorings pat nav redzams – tā ir naudas pārcelšana no rindiņas Saņemtās summas uz Aktīvs, nauda un tās ekvivalenti. Faktorings pēc būtības ir parāda pārdošana.

Vai, izmantojot šo finansēšanas veidu, būs jāsaskaras ar kādiem papildu izdevumiem, ja pircējs laikus neapmaksā “Faktoro” nodoto rēķinu?

Jūsu klientam kavējoties ar norēķināšanos, mēs turpinām piemērot līgumā norādītā apmēra finansēšanas maksu. Maksa tiek aprēķināta ar dienu precizitāti. Par Jūsu klienta kavēšanos apmaksāt rēķinu mēs Jums nekavējoties ziņosim, tādēļ varēsiet klientam atgādināt par apmaksas termiņu. Ņemiet vērā, ka Jūs personīgi pircējam varēsiet piemērot nolikumu, kas paredzēts līguma nosacījuma neievērošanas gadījumā. Kā arī, ja vēlēsieties, lai nokavētā apmaksas termiņa dēļ finansēšanas maksa netiktu skaitīta tālāk, Jūs no “Faktoro” varēsiet šīs, ar rēķinu saistītās, naudas pieprasīšanas tiesības atpirkt.

Vai var iesniegt pieteikumu un parakstīt līgumus klātienē, neizmantojot pašapkalpošanās sistēmu?

Var. Ja Jums nav iespējas iesniegt dokumentus elektroniskā veidā, tad sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņa numuru +370 6815 0406, un vienosimies par piemērotu tikšanās laiku. Mums vienmēr ir patīkami Jūs uzņemt un pacienāt ar gardu kafiju!

Vai finansējat rēķinus ar nokavētiem apmaksas termiņiem?

Rēķinus, kuru apmaksas termiņš jau ir pagājis, mēs nefinansējam.

Kas ir regress?

Regress – klienta, kurš izmanto rēķinu faktoringu, finanšu atbildība gadījumā, ja pircējs neapmaksā viņam izrakstīto rēķinu.

“Faktoro” var piedāvāt rēķinu finansēšanu bez regresa. Finansējot rēķinu bez regresa, nav nepieciešams sekot rēķina apmaksas termiņam. Kā arī, pircējam kļūstot maksātnespējīgam, Jums vairs nav pienākums apmaksāt rēķinu.

Kādā ziņā “Faktoro” atšķiras no parādu piedzinējiem?

“Faktoro” nesniedz parādu piedzīšanas pakalpojumus. Finansējam rēķinus, kuru apmaksas termiņš vēl nav pagājis. Taču varam ieteikt Jums parādu piedzīšanas partnerus “Conlex”. Kā arī varam piedāvāt visu uzņēmuma debitoru parādsaistību pirkšanas un pārvaldīšanas pakalpojumus, ļaujot pārdot iekavētos rēķinus kopā ar visām debitoru parādsaistībām.

Vai “Faktoro” var finansēt visus uzņēmuma rēķinus?

“Faktoro” sniedz visa uzņēmuma debitoru portfeļa pirkšanas un pārvaldīšanas pakalpojumus. Šis produkts ļauj Jums finansēt visus izrakstītos rēķinus, pat tos, kuru apmaksas termiņš jau ir pagājis, kopā ar rēķiniem, kuru apmaksas termiņš vēl nav pagājis.

Kādus papildu labumus var sniegt “Faktoro”?

“Faktoro” var ne tikai sniegt Jums finansējumu, bet arī pakonsultēt uzņēmuma finanšu pārvaldīšanas, optimālas finansēšanas un ilgtermiņa stratēģisko risinājumu jautājumos. Mūsu pieredzējusī komanda ir vienmēr gatava Jums palīdzēt bez jebkādas papildu maksas, tādēļ Jūs vienmēr jutīsieties droši, pieņemot svarīgus lēmumus. Tāpat mēs varam bez maksas izvērtēt Jūsu klientu riskus!

Kokias papildomas naudas gali suteikti Faktoro?

Faktoro gali ne tik suteikti Jums finansavimą, tačiau ir pakonsultuoti įmonės finansų valdymo, optimalaus finansavimo bei ilgalaikių strateginių sprendimų klausimais. Patyrusi komanda visuomet pasiruošusi Jums padėti be jokio papildomo mokesčio, todėl Jūs visuomet jausitės drąsiai priimdami svarbius sprendimus. Mes taip pat galime nemokamai įvertinti Jūsų klientų riziką!

Užsukite puodeliui kavos ir konsultacijai!

Esam apmierināti ar “Faktoro” pakalpojumiem, turklāt viss norit tik raiti. Vai varam cerēt uz labākiem finansēšanas nosacījumiem?

Jā! Ja sadarbojamies ilgu laiku, finansēšanas nosacījumus vienmēr uzlabojam. “Faktoro” tiecas uz ilgtermiņa saistībām, tādēļ saviem sadarbības partneriem samazinām finansēšanas cenu un palielinām limitu un avansu.

Kādā ziņā “Faktoro” atšķiras no citām uzņēmējdarbības finansēšanas sabiedrībām?
  • FAKTORO neizvirza prasību ieķīlāt mantu un sniegt personīgo galvojumu.
  • FAKTORO piemēro vienu maksu, kas ir konkurētspējīga un caurredzama. Neviens cits faktoringa tirgū to nepiedāvā.
  • Sadarbības laikā par Jums rūpējas personīgais vadītājs, kurš atbild uz visiem Jums interesējošiem jautājumiem un ir sasniedzams Jums ērtā veidā un laikā. Aizmirstiet par mūziku otrā vada galā!

  Ja Jums jau ir faktoringa piedāvājums, vērsieties pie FAKTORO un pārbaudiet, vai varat saņemt labākus nosacījumus!