Daļēja noguldījuma procentu kompensēšana

Uzņēmumi vai uzņēmēji var atgūt daļu naudas līdzekļu par samaksātajiem aizdevuma procentiem un izmantot šos līdzekļus citām uzņēmējdarbības vajadzībām.

 

Noguldījuma procentu kompensēšana
Kompensācija
Tiek kompensēti līdz 95 % no faktiski samaksāto procentu summas, bet ne vairāk kā 7 % no gada procentu likmes.
Maksimālais laika periods
Maksimālais laika periods, par kuru var tikt kompensēti noguldījuma procenti, ir 36 mēneši.
De minimis palīdzība
Kompensācija var tikt piemērota 200 000 EUR de minimis palīdzības robežās.
Kā izmantot procentu likmes kompensēšanas pakalpojumus?

Šos pakalpojumus sniedz “Invega”, tādēļ, vēloties kompensēt procentus par “Faktoro” sniegtajiem aizdevumiem, Jums “Invega” tīmekļa vietnē jāaizpilda elektroniskais pieteikums.

1. “Invega” pieteikuma aizpildīšana

Vēloties izmantot šo opciju, nepieciešams iesniegt pieteikumu INVEGA, izmantojot elektronisko pieteikumu iesniegšanas sistēmu.

2. “Invega” pieteikuma aizpildīšanas instrukcija
3. Kompensācija tiek izmaksāta katru mēnesi.