Garantiju portfelis faktoringa darījumiem

Sniedzam finansējumu uzņēmējdarbībai saskaņā ar stimulējošas ietekmes finanšu instrumentu “Garantiju portfelis faktoringa darījumiem 2”.

Šis instruments samazina finansēšanas riskus un tādējādi atvieglo tirdzniecības darījumu pieejamību uzņēmumu likviditātes uzlabošanai.

Valsts garantijas

Uzņēmumiem, kas vēlas izmantot šo instrumentu, jāatbilst vismaz vienai no izvirzītajām prasībām:

Darbinieku skaits
Līdz 250 darbiniekiem
Apgrozījums
Līdz 50 milj. EUR
Mantas vērtība
Līdz 43 milj. EUR