Finansēšanas risinājumi saskaņā ar uzņēmējdarbības jomu

Tas, kas der visiem, bieži vien neder nekam. Saprotam, ka ikvienam uzņēmējdarbības sektoram ir savas īpatnības un detaļas, tādēļ nepiedāvājam Jums standartizētu finansēšanas produktu. Īpaša uzmanība klientam un lieliska izpratne par dažādām uzņēmējdarbības jomām ļauj mums būt ne tikai par uzņēmumu finansētājiem, bet arī padomdevējiem.

Mēs zinām, kā paplašināt Jūsu uzņēmējdarbību
Vairāk preču
Varat pasūtīt vairāk preču vai izejvielu
Apjomīgāki pasūtījumi
Varat īstenot lielākas vērtības pasūtījumus, jo neiesaldējat savus līdzekļus
Vairāk sadarbības partneru
Varēdami sniegt ilgākus atlikšanas termiņus, Jūs varat strādāt ar lielāku skaitu uzņēmumu
Faktoringa sniegtais labums

Rēķinu finansēšana – faktorings ir īpaši ātrs un vienkāršs veids, kā saņemt apgrozāmos līdzekļus. Vienkārši pārdodiet izrakstīto rēķinu “Faktoro”, bet par saņemtajiem apgrozāmajiem līdzekļiem paplašiniet savu uzņēmējdarbību!

Vairumtirdzniecības uzņēmumi

Vairumtirdzniecības uzņēmumi preču piegādes ķēdē saskaras ar ilgstošu apgrozāmo līdzekļu iesaldēšanu. Ņemot vērā laiku starp preču iegādi un galējo apmaksu no pircējiem, variē arī nepieciešamība pēc apgrozāmajiem līdzekļiem – no dažām nedēļām līdz pat 5 mēnešiem.

Ražošanas uzņēmumi

Ražošanas uzņēmumiem apgrozāmais kapitāls ir īpaši svarīgs – šādi uzņēmumi, ja tiem trūkst līdzekļu, nespēj īstenot visus pasūtījumus, palēninās ražošanas process un rodas papildu problēmas.

Nodrošinot vairāk apgrozāmo līdzekļu, uzņēmumi var laikus izmaksāt algas, pasūtīt lielāku daudzumu izejvielu ražošanas procesam, investēt lielākos pasūtījumos, iekārtu atjaunošanā vai paplašināties jaunos tirgos.

Infrastruktūras un būvniecības darbu uzņēmumi

Būvniecības nozare attiecībā pret apgrozāmajiem līdzekļiem ir ļoti prasīga. Materiāli un darbaspēks, kas arvien turpina sadārdzināties, neparedzētu problēmu rašanās, kas pagarina darbu termiņus, ir vieni no daudzajiem apgrozāmo līdzekļu trūkuma faktoriem. Lai arī darbi jau ierakstīti aktā un arī rēķins izrakstīts, Jūs turpināt gaidīt naudu.

Uzņēmumi, kas finansē izrakstītos rēķinus, var ātrāk veikt darbus – iegādāties materiālus, nolīgt darbiniekus vai apakšuzņēmējus. Tādējādi tie ātrāk attīstās un kļūst spēcīgāki.

Transporta un loģistikas uzņēmumi

Vairums veiksmīgi darbojošos transporta un loģistikas uzņēmumu saskaras ar apgrozāmo līdzekļu trūkumu – vēloties strauji attīstīties, tiem ir jāpieņem pēc iespējas vairāk pasūtījumu. Sektorā dominējošā 30–45 dienu apmaksas atlikšana ir nopietns izaicinājums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Alga un dienasnauda, kas tiek maksāta šoferiem, degviela un nodokļi ilgi nevar gaidīt. Izmantojot rēķinu finansēšanu, uzņēmumi var pieņemt vairāk un lielākus pasūtījumus, jo netrūkst apgrozāmā kapitāla, bet apmaksu par rēķiniem saņem uzreiz pēc to izrakstīšanas.

Jaunuzņēmumi un jauna uzņēmējdarbība

Nesen dibināti uzņēmumi piedzīvo īpaši daudz izdevumu, bet vēl nav uzkrājuši pietiekamu peļņu un līdzekļus, lai uzturētu apgrozījumu. Ikviens pasūtījums ir ļoti svarīgs, bet klientu apmierinātība nosaka turpmākos uzņēmējdarbības panākumus.

Lai varētu īstenot visus pasūtījumus, pasūtīt materiālus vai pakalpojumus, laikus izmaksāt algas vai investēt uzņēmējdarbības attīstībā, pietiekams apgrozāmo līdzekļu apjoms ir obligāts.

Runājam par to, kā attīstīt uzņēmējdarbību