INVEGA instrumenti uzņēmējdarbībai

Īstenojot uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus, mēs sadarbojamies ar Valsts finanšu iestādi INVEGA.

 

Alternatīva
Sniedzam finansējumu uzņēmējdarbībai saskaņā ar stimulējošas ietekmes finanšu instrumentu “Alternatīva”.
Garantiju portfelis faktoringa darījumiem
Sniedzam finansējumu uzņēmējdarbībai saskaņā ar stimulējošas ietekmes finanšu instrumentu “Garantiju portfelis faktoringa darījumiem 2”.
Daļēja procentu kompensēšana
Aizdevumi uzņēmumiem līdz 500 000 EUR par 0,35 % no ikgadējās procentu likmes.