Didelė Europos parama nuo COVID pandemijos nukentėjusioms Lietuvos įmonėms: iki 364 mln. EUR

Didelė Europos parama nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusioms Lietuvos įmonėms: iki 364 mln. EUR

  • Penkios Lietuvos finansų įstaigos susitarė su Europos investicijų fondu dėl garantijų iš Europos garantijų fondo (EGF) Lietuvos MVĮ finansuoti.
  • Lietuvos Vyriausybės remiamos EGF garantijos suteiks galimybę gauti papildomus 364 mln. EUR naujų finansinių išteklių mažoms ir vidutinėms įmonėms, sprendžiančioms COVID pandemijos sukeltas problemas.
  • Nuo šiandien Lietuvos įmonės jau gali gauti lėšų per finansų tarpininkus „Faktoro“, „Finora Kreditas“, „Orion Leasing“, „PayRay Bank“ ir SEB banką, su kuriais pasirašytos finansavimo sutartys.
  • EGF yra 540 mlrd. EUR ES ekstremaliosios situacijos paketo įmonėms ir darbuotojamsdalis. Dėl šios pagalbos susitarta koronaviruso protrūkio pradžioje.

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir Europos investicijų fondas (EIF) paskelbė apie didžiulę naują paramą Lietuvos mažoms ir vidutinėms įmonėms iš Europos garantijų fondo (EGF). Garantijų sutartys su penkiais Lietuvos finansų tarpininkais suteiks galimybę paskirstyti papildomus 364 mln. eurų naujų finansinių išteklių įmonėms, patyrusioms ekonominių sunkumų dėl COVID-19 pandemijos. Dėka  ribotų ir neribotųgarantijų su „Faktoro“, „Finora Kreditas“, „Orion Leasing“, „PayRay Bank“ ir SEB banku, Lietuvos mažoms ir vidutinėms įmonėms galės kreiptis dėl paskolų naujomis, palankesnėmis sąlygomis.

Lietuvos Respublikos finansų viceministras Mindaugas Liutvinskas pažymi: Lietuva labai vertina EIB grupės pastangas padėti šalims įveikti neigiamą COVID-19 pandemijos poveikį – jų ekonomikai apskritai ir įmonėms konkrečiai. Manome, jog EGF papildo priemones, kurias privačiajam sektoriui pasiūlė mūsų Vyriausybė, kad padėtų įveikti krizę. Esu įsitikinęs, kad lėšos, kurios bus suteiktos Lietuvos įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, pasinaudojant EIF garantijomis, reikšmingai prisidės prie privataus sektoriaus ir visos ekonomikos darnaus vystymosi.

Europos garantijų fondą (EGF) sukūrė Europos investicijų banko grupė (EIB ir EIF) ir ES valstybės narės kaip atsaką į COVID-19 pandemiją. Juo siekiama padidinti įmonių galimybes gauti kreditą tokiomis aplinkybėmis kurias sukėlė karantinas ir apribojimai, taikyti siekiant sustabdyti COVID-19 protrūkį.

EGF buvo sukurtas kaip neatidėliotina priemonė, skirta padėti įmonėms, nukentėjusioms nuo pandemijos. Tai leidžia bankams skolinti ne tik nukentėjusioms, bet ir augančioms ar jaunoms įmonėms, kad jos galėtų rasti būdą išeiti iš krizės. Lietuvos parama siekiant, kad EGF taptų realybe, ir entuziazmas užtikrinant, kad šios lėšos būtų skirtos įmonėms, kurioms jų reikia, neįkainojama, – priduria Alain Godard, Europos investicijų fondo vykdomasis direktorius.

Thomas Östros, Europos investicijų banko grupės viceprezidentas, sako: COVID-19 pandemijos poveikis visuomenei ir ekonomikai neaplenkė ir Lietuvos. Džiaugiamės, kad Finansų ministerija pritarė mūsų pasiūlymui dėl Europos garantijų fondo, kuris palaiko Europos įmones visame žemyne. Šiandien pasirašoma sutartis pateisina šį sprendimą ir EIF dėka užtikrina Lietuvos įmonėms galimybę gauti reikiamą finansavimą, kad jos galėtų rasti išeitį iš krizės.

Daugiau finansinės paramos, geresnės sąlygos

Pagal garantijų sąlygas už kiekvieną į portfelį įtrauktą tinkamą finansuoti paskolą bus garantuojama 70 proc. kredito sumos. Tai gerokai padidina teigiamo sprendimo dėl paskolos tikimybę ir sumažina bankų riziką, nes nesėkmės atveju bankas galės atgauti 70 proc. galimų nuostolių iš EGF. Finansų tarpininkai savarankiškai valdys ir administruos paskolų portfelį, jie patys priims ir galutinį sprendimą dėl finansavimo suteikimo.

Bendras pagal šiuos EIF sandorius garantuojamo naujo finansavimo portfelis yra maždaug 364 mln. eurų. Kiekvieno tarpininko teikiamų paskolų dydis skiriasi ir gali būti nuo 10 000 iki 6 mln. eurų, priklausomai nuo to, su kuriuo banku MVĮ pasirinks bendradarbiauti. Jei finansavimas teikiamas su EGF garantija, kredito sąlygos yra palankesnės nei skolinantis be garantijos. Paskolos gali būti naudojamos ir investiciniams projektams, pvz., statyboms ar turtui įsigyti, ir įmonių apyvartai finansuoti.

Tarpininkų komentarai

„Faktoro“ vietos įmonėms suteiks iki 24 mln. eurų.“Faktoro džiaugiasi bendradarbiavimu su EIF bei šiuo garantijų susitarimu. Mažieji ir vidutiniai verslai Lietuvoje yra ypač svarbūs efektyviam mūsų ekonomikos vystymuisi. Smagu, jog mūsų klientai Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje jau atnaujino savo investicinius planus ir yra pasiruošę ateičiai. Ši sutartis padarys finansavimo galimybes ne tik pigesnes, bet ir lengviau prieinamas. Tai yra itin naudinga visiems: tiek verslams, valdžios institucijoms, tiek ir Europos Sąjungai bei visai Europos visuomenei, nes papildomas finansavimas atneša daugiau produktyvumo.” – pažymi bendrovės „Faktoro“ vadovas Algirdas Gutauskas.

Galiausiai SEB bankas yra pasirengęs pagal naują garantijų sutartį su EIF vietos įmonėms skirti iki 50 mln. eurų. „SEB bankas turi tvirtas pozicijas smulkaus ir vidutinio verslo srityse, solidų klientų portfelį ir vadovaujasi ilgalaikės partnerystės principais. Todėl sutartis su EIF užtikrins dar efektyvesnį mažų ir vidutinių įmonių finansavimą, greitesnį ir tvaresnį Lietuvos ekonomikos atsigavimą COVID-19 pandemijos metu, suteiks galimybę pasiūlyti daugiau patrauklesnių paslaugų toms įmonėms, kurios vis labiau domisi tvaraus finansavimo būdais. Tikime, kad bendri SEB banko ir EIF ištekliai suteiks naujų papildomų galimybių kredituoti daugiau mažų ir vidutinių įmonių bei prisidėti prie jų plėtojamų projektų įgyvendinimo“, – teigia Eglė Dovbyšienė, SEB banko Mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovė.

Pagrindinė informacija:

Europos investicijų fondas (EIF) yra Europos investicijų banko grupės dalis. Pagrindinė EIF misija – remti Europos labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), padedant joms gauti finansavimą. EIF projektuoja ir kuria rizikos ir augimo kapitalo, garantijų ir mikrofinansavimo priemones specialiai šiam rinkos segmentui. Taip jis padeda įgyvendinti ES tikslus remti inovacijas, mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, skatinti verslumą, augimą ir užimtumą.

Europos garantijų fondą (EGF) įsteigė EIB grupė, sutelkusi Lietuvos ir kitų ES valstybių narių įnašus, kad apsaugotų įmones, patiriančias neigiamą COVID-19 krizės poveikį. Naudodamasis beveik 25 mlrd. EUR garantijomis, EGF sudaro sąlygas EIB ir EIF greitai suteikti paskolas, garantijas, turtu padengtus vertybinius popierius, nuosavybės ir kitokias finansines priemones visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms. EGF yra Europos Sąjungos 540 mlrd. EUR ekonomikos gaivinimo paketo dalis, skirta toms ES ekonomikos sritims, kurios buvo paveiktos labiausiai.

 

Kontaktai žiniasklaidai

 

EIB grupė: Tim Smit, tel. +352 691 286423, el. paštas t.smit@eib.org, Twitter: @EIF_EU


Finansų ministerija: Justas Kačerauskas, +370 5 239 0109, Justas.Kacerauskas@finmin.ltFacebook, LinkedIn