Faktoringas Jūsų verslo vystymui

Nelaukite kol sąskaitos bus apmokėtos. Gaukite apmokėjimą už sąskaitas dabar ir įdarbinkite pinigus verslo vystymui.

Klasikinis faktoringas
Sąskaitų, kurias išrašote pirkėjams, finansavimas. Pigiausias ir greičiausias būdas išrašytas sąskaitas paversti pinigais!
Tylusis faktoringas
Sąskaitų, kurias išrašote pirkėjams Lietuvoje arba užsienyje, finansavimas, kai Jūsų pirkėjas nėra informuojamas apie finansavimą.
Atvirkštinis faktoringas
Sąskaitų, kurias Jums išrašo tiekėjai Lietuvoje arba užsienyje, finansavimas. Tai tinkamas finansinis produktas tuomet, kai turite pirkėją, kuriam tieksite prekes, bet neturite apyvartinių lėšų toms prekėms nupirkti.
Eksporto faktoringas
Sąskaitų, kurias išrašote pirkėjams užsienyje finansavimas. Faktoro prisiima visą kliento nemokumo riziką, todėl Jums nereikia rūpintis partnerio patikimumu.
Kaip veikia faktoringas?

Sąskaitų finansavimas – faktoringas yra ypač greitas ir paprastas būdas gauti apyvartinių lėšų. Tiesiog parduokite išrašytą sąskaitą Faktoro, o gautomis apyvartinėmis lėšomis auginkite savo verslą!

Tai, kas tinka visiems, netinka niekam

Suprantame, kad kartais sunku išsirinkti tinkamiausią finansavimo būdą.

Faktoro įvertins Jūsų įmonės veiklą, sektoriaus specifiką ir pasiūlys Jūsų poreikius labiausiai atitinkačius finansavimo sprendimus.

Pasitarkime!

Vienkartinis
 • 0% sutarties mokestis
 • 0.9-2% mokestis už sąskaitos finansavimą
 • Taupus, nes mokate tik tada, kai naudojate
 • Sąskaitoms nuo
  5 000 EUR
 • Sąskaitų atidėjimo terminas iki 120 d.
 • Patogus, kai kartais prisireikia apyvartinių lėšų
 • Greitas – pinigai išmokami per 24 val. nuo sąskaitos įkėlimo
Sąskaitos suma (€)
5000
Apmokėjimo terminas (dienos)
30
60
90
120
4500€
Gaunate iš karto
455€
Gaunate Jūsų pirkėjui apmokėjus mums
45€
Sąnaudos
4955€
Gaunate iš viso
Tai yra preliminari skaičiuoklė. Tikslų pasiūlymą pateikiame užpildžius paraišką.
Ilgalaikis
 • 0.5% metinis sutarties mokestis
 • 0.1-2% metinės palūkanos
 • Kredito limitai nuo 30 000 EUR iki 1 000 000 EUR
 • Sąskaitų atidėjimo terminas iki 180 d.
 • Individualus – vertiname kiekvieną atvejį
 • Itin greitas – planuojame kartu į priekį
 • Lankstus – daugiau verslo augimo galimybių
 • Mažesnės sąnaudos

DUK

Kas yra faktoringas?

Tai vienas iš dažniausiai mažų ir vidutinių įmonių pasirenkamų finansavimo būdų, leidžiantis subalansuoti pajamų srautus, kol laukiama sąskaitų už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas apmokėjimo.

Faktoringas (pagal LR Civilinio kodekso VI knygos 903 str.)

Pasirinkus faktoringo finansavimą, kitoms įmonėms išrašytos sąskaitos su atidėtu mokėjimo terminu ir visomis jų apmokėjimo reikalavimo teisėmis yra perduodamos faktoringo paslaugą teikiančiai įmonei (šiuo atveju „Faktoro“).

Sąskaitą faktūrą su specialiu parašu gavusi „Faktoro“ iki 90% sąskaitos sumos klientui perveda vos per vieną darbo dieną. Likusi sąskaitos faktūros suma pervedama ją apmokėjus debitoriui (skolingam prekės pirkėjui arba paslaugos gavėjui), atskaičius mokestį už suteiktą faktoringo paslaugą.

Kuo naudingas faktoringas?

Finansavimo sprendimas – faktoringas suteikia galimybę subalansuoti pajamų srautus kol laukiama apmokėjimo už jau parduotas prekes ar suteiktas paslaugas. Faktoringo paslauga yra ypač naudinga sparčiai augančioms smulkaus ir vidutinio dydžio įmonėms, kurių apyvartinių lėšų poreikis auga kartu su didėjančiais pardavimais.

Kas yra klasikinis faktoringas?

Tai greitas finansavimo būdas, kai finansuojamos sąskaitos su atidėtu mokėjimo terminu. Klasikinis faktoringas dar vadinamas atviruoju faktoringu, priklausomai nuo to, ar apie naudojamą sąskaitų finansavimo paslaugą yra informuojamas debitorius (paslaugas arba prekes įsigijusi įmonė).

Kas yra atvirasis faktoringas?

Tai viena iš faktoringo rūšių, kai apie išrašytų sąskaitų finansavimą ir sąskaitų perleidimą finansuojančiai įmonei yra informuojamas debitorius. Atvirasis faktoringas leidžia visus su sąskaitos apmokėjimu susijusius procesus vykdyti per faktoringo paslaugą teikiančią įmonę – „Faktoro“.

Kas yra tylusis faktoringas?

Tai viena iš faktoringo rūšių, kai apie išrašytų sąskaitų finansavimą ir sąskaitų perleidimą finansuojančiai įmonei debitorius nėra informuojamas. Tylusis faktoringas taip pat leidžia padidinti įmonės konkurencingumą pratęsiant sąskaitų apmokėjimo terminus, tačiau neatsisakant galimybės greitai grąžinti įsipareigojimus tiekėjams ir disponuoti uždirbtomis lėšomis.

Kas yra atvirkštinis faktoringas?

Tai finansavimo rūšis, kai esant apyvartinių lėšų trūkumui įmonei padedama išlaikyti tiekimo grandinę – suteikiamas finansavimas toms prekėms įsigyti, kurias įmonė jau yra įsipareigojusi parduoti. Atvirkštinis faktoringas nėra prilyginamas banko paskolai. Tai – nebalansinis sprendimas, padedantis įgyvendinti jau pasirašytas verslo sutartis ir leidžiantis užtikrinti stabilius verslo santykius su tiekėjais ir pirkėjais bei prailginti atidėjimo terminus.

Kas yra eksporto faktoringas?

Eksporto faktoringas yra finansavimo rūšis, kai finansuojamas eksporto apyvartinis kapitalas, kartu prisiimant visą riziką dėl kliento nemokumo. Ši finansinė pagalba leidžia lengviau plėsti verslą užsienio rinkose atsakomybę dėl partnerių patikimumo perduodant faktoringo paslaugą teikiančiai įmonei „Faktoro“.

Faktoringas ir banko paskola: kokie pagrindiniai skirtumai?

Tiek faktoringas, tiek banko paskola gali padėti subalansuoti pajamų srautus ir suteikti finansinę pagalbą verslo augimo laikotarpiu. Tačiau, esminis skirtumas tarp banko paskolos ir finansavimo faktoringu yra turto įkeitimo ar asmeninis laidavimo būtinumas. Faktoringas, priešingai nei paskola, nereikalauja šių įsipareigojimų.

Faktoringas Banko paskola
Pinigus gaunate per 1 dieną Gali užtrukti iki kelių mėnesių
Palūkanos skaičiuojamos nuo panaudotos sumos Palūkanos skaičiuojamos nuo suteikto limito sumos
Galimas pavienių sutarčių finansavimas Galimi tik ilgalaikiai įsipareigojimai
Nėra papildomų mokesčių (įsipareigojimo (limito), sutarties sudarymo, sąskaitų surinkimų bei administravimo) Yra papildomų mokesčių (sutarties sudarymo, administravimo ir pan.)
Nebalansinis įsipareigojimas Finansinis įsipareigojimas balanso ataskaitoje
Dokumentai sutvarkomi internetu Dažnai reikalingi gyvi susitikimai
Kaip vyksta finansavimas faktoringo būdu?

Pasirinkus faktoringo finansavimą, sąskaita faktūra su mokėjimo atidėjimu ir specialiu parašu yra pateikiama „Faktoro“ įmonės specialistams. Įvertinus pateiktus duomenis, per vieną darbo dieną į kliento sąskaitą yra pervedama iki 90% pateiktos faktūros sumos. Likusi suma pervedama sąskaitą apmokėjus debitoriui, atskaičius mokestį už suteiktą faktoringo paslaugą.

Kas gali gauti „Faktoro“ finansavimą?

Faktoringo finansavimą gali gauti greitai augančios, smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, kurios:

 • išrašo sąskaitas su atidėtu (bet nepradelstu) apmokėjimo terminu;
 • prekes parduoda tik finansiškai stabilioms įmonėms.

Svarbu! Priešingai nei bankas, „Faktoro“ finansuoja ir klientus, turinčius paskolų ar kitų įsipareigojimų kredito įstaigose.