Pritraukėme 70 mln. EUR eksportuojantiems SVV – finansuosime iki 100% eksporto sąskaitos sumos netaikydami regreso

Stipriname partnerystę su „Factors Chain International“ tinklu, vienijančiu faktoringo įmones 90 pasaulio šalių – ‚Faktoro“ užsitikrino papildomus 70 mln. eurų eksportuojančių Lietuvos įmonių sąskaitoms finansuoti kartu su FCI partneriais „Factoreal“. Nuo šiol siūlome naują paslaugą rinkoje – finansuojame visą eksporto sąskaitos sumą ir netaikome regreso į klientą, jei debitorius neapmoka finansuotos sąskaitos. Nuo šiol ir smulkieji eksportuotojai turės galimybę apsidrausti nuo netikėtumų ir naudotis paslauga, veikiančia panašiai, kaip eksporto draudimas, tik dar palankesnėmis sąlygomis ir lankstumo, ir kainos prasme – prekinio kredito draudikai kompensuoja 90 proc. sąskaitos sumos, o mūsų priemonė kompensuoja 100 proc. sąskaitos sumos.

Plėsti eksporto faktoringo nišą padeda draudikų baimė ir ribotos keliavimo galimybės

Pandemija sujaukė įprastą eksportuojančių įmonių gyvenimo ritmą – draudikai staiga sumažino limitus, dėl netikrumo eksporto rinkose, staigiai sumažėjo apyvartinės lėšos, o galimybes verslininkams patiems keliauti ir gyvai tartis su partneriais, pajusti situaciją vietinėse rinkose apribojo griežti vietiniai karantino reikalavimai. Draudimo limitams sumažėjus perpus, sulaukėme itin didelio vežėjų susidomėjimo – nebesvarbi tapo net kaina, daug svarbesnis tapo išgyvenimo klausimas ir kad verslas nesustotų visai, nenutrūktų bendradarbiavimas su partneriais užsienyje. Bendrai, visi eksportuotojai, transporto sektorius, tekstilės, medienos gamintojai pradėjo ieškoti finansavimo nebankiniuose finansavimo šaltiniuose.

Kita vertus, ir mes patys susidūrėme su klausimu, kaip tinkamai įsivertinti rizikas ir šį klausimą suvaldėme bendradarbiaudami su vietiniais FCI partneriais: „BNP Paribas Factor SA“, „Deutsche Factoring Bank“, „ING Commercial Finance“, „Société Générale Factoring“, „Santander Factoring“, „HSBC Invoice Finance“ ir kitomis tarptautinėmis faktoringo bendrovėmis Lietuvos įmonių eksporto rinkose.

Taip pamatėme gerą verslo nišą užtikrinti tvarų Lietuvos eksportuojančių įmonių verslo finansavimą. Plėtodami bendradarbiavimą per vietinius užsienio partnerius, padedame ir mūsų klientams, ir patiems sau tinkamai įsivertinti verslo galimybes ir rizikas. Per pastaruosius mėnesius matome, kad eksportuojančios įmonės persigrupavo, išmoko dirbti naujomis sąlygomis, todėl faktoringas yra viena iš pagrindinių galimybių užsitikrinti reikiamus finansus plėtrai pakitusiomis sąlygomis ir laiku atsiskaityti su savo partneriais.

Pirmieji mūsų bandymai pasitelkti FCI tinklui priklausančias įmones eksporto įsivertinti eksporto sandorių riziką parodė, kad su užsienyje dirbančiais partneriais galima daug tiksliau įsivertinti galimą riziką ir apsisaugoti nuo nemalonių netikėtumų. Tinklui priklausančios vietinės faktoringo bendrovės padeda ne tik geriau suprasti visus vietinės rinkos atsiskaitymų niuansus ir verslo kultūrą, bet ir ekonomikos būklę, artimiausias perspektyvas. Todėl mes galime geriau įsivertinti rizikas, nustatyti teisingus atsiskaitymų limitus, kurie dažniausiai būna 30-50% didesni nei draudikų siūlomi, o tuo pačiu galime daug geriau patarti savo klientams apie galimas jų verslo rizikas ir perspektyvas jų eksporto rinkose.

Einame prieš srovę – vieninteliai finansuojame į NVS eksportuojančių įmonių sąskaitas

Stiprinami eksporto faktoringą kaip nišą augti, siekiame tapti pirmu pasirinkimu į NVS regioną eksportuojančioms Lietuvos bendrovėms, kurios ypač nukentėjo ne tiek dėl pandemijos, bet dėl perdėtos draudikų baimės. Didieji Lietuvos eksportuotojai turi prekinių kredito draudimą, kiti turi asmeninius kontaktus ir ilgą bendradarbiavimo laiką, kas leidžia auginti pasitikėjimą su partneriais ir mažinti riziką. Įmonėms, kurios neturi jokių kozirių prieš pandeminę situaciją siūlome individualius faktoringo sprendimus.

Šiuo aspektu išsiskiriame iš kitų Lietuvos faktoringo bendrovių, kadangi esame laisvi veikti ir priimti sprendimus greitai, nes mūsų neriboja akcininkai užsienyje, ar siekis tapti banku, todėl siūlome labai individualius ir greitus sprendimus įmonėms, veikiančioms didesnės rizikos zonoje, kuriai šiuo metu priskiriamas NVS.  Skirtingai ne kiti faktoringo teikėjai, mes patys tiesiogiai nedirbame su Lietuvoje veikiančiomis draudimo bendrovėmis, tačiau netiesiogiai bendradarbiaujame su visomis trimis – „Coface“, „Atradius“ ir „Euler-Hermes“. Mūsų klientai, kurie patys daug eksportuoja, šiose bendrovėse apsidraudžia patys, o norėdami gauti finansavimą pas mus – tiesiog perrašo draudimo polise mus kaip draudimo naudos gavėjus. Vis dėlto dažniausiai, mes net neprašome draudimo, nes turime partnerius, kurie priklauso FCI ir turi savų produktų rizikos valdymui.

NVS eksporto rizikos šviesoforas: raudonai dega Baltarusija, geltonai – Ukraina

Eksportas į NVS šalis visuomet susijęs su didesne rizika, tačiau yra pelningesnis. Verslininkai dažnai užsimerkia į riziką, dėl didesnių pelnų, todėl natūralu, kad eksportą į NVS vertiname atsargiai, tačiau nepaisant to, matome ir gerų galimybių augti. Šiuo metu tikriausiai geriausiai atrodo Rusija. Ukraina dėl nestabilumo yra vertinama atsargiai. Baltarusija iki prezidento rinkimu dar buvo šiek tiek finansuojama, dabar Baltarusijai uždegtas raudonas signalas.