„Faktoro“ ir EIF susitarimu Lietuvos įmonėms suteikiama kreditavimo pagalba

  • Pasirašytas garantijos susitarimas, pagal kurį 55 mln. eurų finansavimu galės pasinaudoti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės ir socialinės įmonės.
  • „Faktoro“ yra pirmasis finansų tarpininkas Baltijos šalyse, gavęs EIF finansavimą, skirtą socialinėms įmonėms.
  • EIF įsipareigojimas remiamas pagal programą „InvestEU“.

Pirmaujanti alternatyvi nebankinė verslo finansuotoja Lietuvoje bendrovė „Faktoro“ pasirašė garantijų sutartį su Europos investicijų fondu (EIF), kuria siekiama didinti vietos įmonių konkurencingumą. Susitarimas apima labai mažas, mažas ir vidutines įmones, socialines įmones, kultūros ir kūrybos sektorius, investicijas į energiją taupančius pastatus ir atsinaujinančiųjų išteklių energiją.

Su garantija, kuri remiama pagal programą „InvestEU“, „Faktoro“ išduos iki 55mln. eurų naujų paskolų ir taip palengvins galimybes gauti finansavimą daugiau kaip 800 Lietuvos įmonių. Be to, gavusi 1,9 mln. eurų subordinuotąją paskolą pagal programos „InvestEU“ investicijų į gebėjimų stiprinimą (CBI), „Faktoro“ galės dar labiau sutelkti dėmesį į paramą labai mažoms ir socialinėms įmonėms. Bendrovė „Faktoro“ yra pirmoji EIF partnerė Baltijos šalyse, kuri orientuojasi į socialinį verslą, daugiausia dėmesio skirdama pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų priežiūrai.

Didžioji dalis finansavimo pagal garantijų susitarimą bus skiriama iki 250 darbuotojų turinčioms įmonėms, kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln. eurų, o balanso suma yra ne didesnė kaip 43 mln. eurų. Be to, į paramą gali pretenduoti mažos vidutinės kapitalizacijos ir mažos valstybinės įmonės. Konkrečiai „Faktoro“ užsitikrino 14 mln. eurų garantiją mikrokreditų iki 50 000 eurų portfeliui, skirtam reikalavimus atitinkančioms įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių metinė apyvarta neviršija 2 mln. eurų.

Algirdas Gutauskas, „Faktoro“ direktorius, pabrėžė, kad garantija yra integracinio pobūdžio, nes leidžia suteikti finansavimą įmonėms, neturinčioms pakankamo užstato paskolai užtikrinti. Be to, finansavimas teikiamas geresnėmis kainodaros sąlygomis. A. Gutauskas taip pat pažymėjo mikrofinansavimo svarbą mažoms įmonėms, neturinčioms pakankamai lėšų užstatui, nes galimybė gauti finansavimą suteikiama nereikalaujant jokio užstato.

„Ši programa ypač svarbi įmonėms, kurioms labiau rūpi socialinis poveikis, o ne pelnas, pavyzdžiui, toms, kurios teikia gestų kalbos vertimo paslaugas arba sandėlius pertvarko į bendruomenės krepšinio aikšteles,“ – paaiškino A. Gutauskas. Jo teigimu, „Faktoro“ atlieka novatorišką vaidmenį Baltijos regione, užtikrindama garantijas socialinį verslumą skatinantiems projektams.

EIF vykdomosios direktorės Marjut Falkstedt  nuomone, susitarimas sudarytas laiku ir tikslingai. „Didžiuojamės galėdami paremti Lietuvos verslą papildomu finansavimu, – sakė M. Falkstedt. – Ypač vertingas yra „Faktoro“ įsipareigojimas skatinti socialinių įmonių augimą – tai visiškai atitinka ES tikslą remti iniciatyvas, kurios prisideda prie įtraukesnės ateities kūrimo.“

Įgyvendinant „InvestEU“ garantiją remiamasi „Faktoro“ patirtimi teikti paskolas pagal Europos garantijų fondo (EGF) garantiją, kuria siekiama palengvinti naują finansavimą įmonėms, susiduriančioms su ekonominiais COVID-19 pandemijos padariniais, ir Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) garantijų priemonę, didinančią labai mažų įmonių galimybes gauti finansavimą.

Papildoma informacija

„Faktoro“ nebankinio finansavimo rinkoje veikia nuo 2016 m. Ji yra viena iš nebankinio finansavimo pradininkių ir viena didžiausių nebankinių finansuotojų Lietuvoje, teikianti išskirtines specializuotas verslo finansavimo paslaugas mažoms ir vidutinėms įmonėms Baltijos šalyse ir Suomijoje.

Europos investicijų fondas (EIF) yra Europos investicijų banko grupės dalis. Pagrindinė EIF misija – remti Europos mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), padedant joms gauti finansavimą. EIF kuria ir vysto rizikos ir augimo kapitalo, garantijų ir mikrofinansavimo priemones šiam rinkos segmentui. Atlikdamas šį vaidmenį EIF padeda siekti pagrindinių ES politikos tikslų, įskaitant konkurencingumą, augimą, žmogiškąjį kapitalą ir klimato srities veiksmus.

Programa „InvestEU“ užtikrina Europos Sąjungai ilgalaikį finansavimą, sutelkdama viešąsias ir privačias lėšas tvariam atsigavimui remti. Ji pritraukia papildomų investicijų, atitinkančių ES prioritetus, pavyzdžiui, Europos žaliojo kurso, skaitmeninės pertvarkos ir paramos mažoms įmonėms. Siekiant paremti investicijas paprastesniu, veiksmingesniu ir lankstesniu projektų finansavimu, sutelkiamos įvairios ES finansinės priemonės. Programą sudaro trys komponentai: „InvestEU“ fondas, „InvestEU“ konsultacijų centras ir „InvestEU“ portalas. „InvestEU“ fondas veikia per įvairius finansinius partnerius. Jie investuoja į projektus naudodamiesi 26,2 mlrd. eurų ES biudžeto garantija, kad sutelktų ne mažiau kaip 372 mlrd. eurų papildomų investicijų.